ผลการค้นหา "บริการ" พบจำนวน 2,168 รายการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดตรัง (บ้านแฝด) ส่วนที่ 1 - 2 จำนวน 178 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ (บางพลี) ทาวน์โฮม 3

10 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ราคากลางงานจ้างออกแบบและตกแต่งบ้านตัวอย่าง โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสุรินทร์ (ไอยริน แฟมิลี่เฮ้าส์ by NHA) รวมค่าขนส่งและติดตั้ง

10 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร โครงการเคหะชุมชนดินแดง แฟลตสูง 5 ชั้น รวม 82 อาคาร จำนวน 7,364 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...