ผลการค้นหา "บ้าน" พบจำนวน 9,636 รายการที่เกี่ยวข้อง

ราคากลาง งานจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ (อาคารแนวราบ) โครงการบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) จำนวน 492 หน่วย

ราคากลาง งานจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ (อาคารแนวราบ) โครงการบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) จำนวน 492 หน่วย

10 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศ พด.(ป)085/63 งานจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ (อาคารแนวราบ) โครงการบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) จำนวน 492 หน่วย

ประกาศ พด.(ป)085/63 งานจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ (อาคารแนวราบ) โครงการบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) จำนวน 492 หน่วย

10 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ส่วนที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ส่วนที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...