ผลการค้นหา "บ้านว่าง" พบจำนวน 8 รายการที่เกี่ยวข้อง

จ้างเหมาตัดหญ้าบ้านว่างจำนวน 199 หน่วย และพื้นที่จัดประโยชน์ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนฯรังสิตคลอง 10/2

13 ก.ค. 2561

อ่านต่อ...

พด.(ป)๐๒๔/๕๕ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานอาคารเช่าและบ้านว่างพร้อมขาย (e-Auction) ๑

27 ก.ค. 2558

อ่านต่อ...

พด.(ป)๐๒๔/๕๕ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานอาคารเช่าและบ้านว่างพร้อมขาย (e-Auction) ๒

27 ก.ค. 2558

อ่านต่อ...

พด.(ป)๐๒๔/๕๕ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานอาคารเช่าและบ้านว่างพร้อมขาย (e-Auction) ๑

27 ธ.ค. 2554

อ่านต่อ...