ผลการค้นหา "บ้านว่าง" พบจำนวน 8 รายการที่เกี่ยวข้อง

พด.(ป)๐๒๔/๕๕ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานอาคารเช่าและบ้านว่างพร้อมขาย (e-Auction) ๒

27 ธ.ค. 2554

อ่านต่อ...

พด.(ป)๐๒๔/๕๕ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานอาคารเช่าและบ้านว่างพร้อมขาย (e-Auction) ๑

28 พ.ย. 2554

อ่านต่อ...

พด.(ป)๐๒๔/๕๕ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานอาคารเช่าและบ้านว่างพร้อมขาย (e-Auction) ๒

28 พ.ย. 2554

อ่านต่อ...