ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 12,046 รายการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาเปลี่ยนป้ายบอกทางหนีไฟ และอื่น ๆ ตามโครงการงานปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์ (หมอบาง) ชช.4 งบ พ.ร.บ.ปี 2563

21 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาเปลี่ยนป้ายบอกทางหนีไฟ และอื่น ๆ ตามโครงการงานปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์ (หมอบาง) ชช.4 งบ พ.ร.บ.ปี 2563

21 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริหารชุมชนโครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

21 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช ๑ (อ้อมค่าย) และโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช ๒ ระยะ ๑ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๓

21 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...