ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 11,361 รายการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ เลขที่ พด.(ป)019/63 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยโครงการชุมชนนครราชสีมา ระยะ 4-5 (แฟลตเช่า) จำนวน 870 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เลขที่ พด.(ป)019/63 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยโครงการชุมชนนครราชสีมา ระยะ 4-5 (แฟลตเช่า) จำนวน 870 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ส.ค. 2562

อ่านต่อ...

พด.(ป)028/63 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี 2563 จำนวน 167 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พด.(ป)028/63 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี 2563 จำนวน 167 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ส.ค. 2562

อ่านต่อ...

ประกาศเชิญชวน พด.(ป)020/63 งานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโครงการเคหะชุมชนพระร่วงประสิทธิ์ อาคาร 1-2 และอาคาร 6-7 จำนวน 804 หน่วย จำนวนแรงงาน 6 คน/วัน (วันละ 3 ผลัดๆ ละ 2 คน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ส.ค. 2562

อ่านต่อ...

ราคากลางงานงานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโครงการเคหะชุมชนพระร่วงประสิทธิ์ อาคาร 1-2 และอาคาร 6-7 จำนวน 804 หน่วย จำนวนแรงงาน 6 คน/วัน (วันละ 3 ผลัดๆ ละ 2 คน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ส.ค. 2562

อ่านต่อ...