ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 11,886 รายการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย ภายในโครงการอาคารเช่าสำหรับผุ้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 1 จำนวน 145 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศ พด.(ป)085/63 งานจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ (อาคารแนวราบ) โครงการบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) จำนวน 492 หน่วย

ประกาศ พด.(ป)085/63 งานจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ (อาคารแนวราบ) โครงการบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) จำนวน 492 หน่วย

10 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศประกวดราคาเลขที่ พด.(ป)086/63 (ครั้งที่ 2) งานจ้างบริหารชุมชน (อาคารแนวราบ) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่ - น้ำน้อย) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จำนวน 364 หน่วย

09 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ส่วนที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...