ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 11,542 รายการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ พด.(ย)021/63 งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด โครงการเคหะชุมชนหาดใหญ่ ระยะ 1,3 และ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ม.ค. 2563

อ่านต่อ...

พด.(ป)053/63 (ครั้งที่ 2) ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร V.I.P. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ม.ค. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศ พด.(ป)065/63 จ้างบริหารชุมชน (อาคารชุด) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมิตรไมตรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 จำนวน 95 หน่วย

ประกาศ พด.(ป)065/63 จ้างบริหารชุมชน (อาคารชุด) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมิตรไมตรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 จำนวน 95 หน่วย

17 ม.ค. 2563

อ่านต่อ...

พด.(ป)062/63 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทัศนศึกษาสำหรับผู้จะเกษียณอายุการทำงานการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

15 ม.ค. 2563

อ่านต่อ...