ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 12,046 รายการที่เกี่ยวข้อง

ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช ๑ (อ้อมค่าย) และโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช ๒ ระยะ ๑ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๓

21 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี 2564 จำนวน 175 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี 2564 จำนวน 175 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารแฟลตและบริเวณโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในโครงการเคหะชุมชนนนทบุรี ส่วนที่ 1 – 2 และ 4 โดยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...