ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 11,886 รายการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ส่วนที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนภายในโครงการ และอื่น ๆ ตามโครงการงานปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรสมุทรสงคราม (ลาดใหญ่) ชช.4 งบ พ.ร.บ.ปี 2563

09 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ปบ.๖๐/๒๕๖๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง (งบกฎกระทรวงปี ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ปบ.๖๐/๒๕๖๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง (งบกฎกระทรวงปี ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...