ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 11,886 รายการที่เกี่ยวข้อง

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาบนหลังคา และอื่นๆ ภายในอาคารแฟลต ตามโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในเคหะชุมชนดินแดง 1 (ชน.3) พ.ร.บ. ปี 2551

28 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และอื่นๆ ตามโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคฯ ภายในเขตบางกอกน้อย(ชน.2) พ.ร.บ. ปี 2551

28 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...

ศซบ.33/2551 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมางานย้ายมิเตอร์และระบบประปาภายในห้องผู้เช่าไว้นอกห้อง อาคารแฟลตหลังที่ 1-6และอื่นๆ ภายในบริเวณเคหะชุมชนหาดใหญ่ ระยะที่ 1 และ 2

28 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...

ศซบ.36/2551 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค,ลานค้าชุมชน และอื่นๆ ภายในเคหะชุมชนบางชัน,เคหะชุมชนร่มเกล้า และบ้านเอื้ออาทรแก้วประดับ ชน.1 พ.ร.บ.ปี 2550 (เพิ่มเติม)

28 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...