ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 11,886 รายการที่เกี่ยวข้อง

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภค ภายในเคหะชุมชนร่มเกล้า(ชน.1) สัญญา 2 พ.ร.บ.ปี 2551

28 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ ปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชน ภายในเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง และชุมชนเปรมสุขสันต์ (ชน.2) พ.ร.บ.ปี 2551

28 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมางานก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชน สช.พรพระร่วงประสิทธิ์และ สช.ออเงิน (ชน.2) พ.ร.บ.ปี 2551

23 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชน เขตหลักสี่ (ชน.2) พ.ร.บ.ปี 2551

22 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...