ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 11,886 รายการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ พด.(ป)084/63 งานจ้างบริหารชุมชน โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1-2) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2/1 และส่วนที่ 2/2 จำนวน 284 หน่วย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ราคากลางงานจ้างบริหารชุมชน โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1-2) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2/1 และส่วนที่ 2/2 จำนวน 284 หน่วย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ปบ.๕๙/๒๕๖๓ ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ระยะ ๖ – ๗ (งบกฎกระทรวงปี ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ระยะ ๖ – ๗ (งบกฎกระทรวงปี ๒๕๖๓)

02 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...