ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 12,046 รายการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศยกเลิก งานจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองทางหนังสือพิมพ์

ประกาศยกเลิก งานจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองทางหนังสือพิมพ์

18 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

พด.(ป)080/63 (ครั้งที่ 2) จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย และอื่น ๆ ตามโครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

​พด.(ป)080/63 (ครั้งที่ 2)

18 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ปบ.๗๑/๒๕๖๓ ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนสมุทรสาคร ระยะ ๒ (อาคาร ๙-๑๐) (งบกฎกระทรวงปี ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนสมุทรสาคร ระยะ ๒ (อาคาร ๙-๑๐) (งบกฎกระทรวงปี ๒๕๖๓)

17 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...