ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 12,046 รายการที่เกี่ยวข้อง

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำทิ้ง และอื่นๆ ตามโครงการงานก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชน สช.ทุ่งสองห้อง สัญญาที่ 1(ชน.2) พ.ร.บ.ปี 2551

11 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...

พด.(ป) ๐๒๘/๕๑ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (บางคูวัด) ( e-Auction )

10 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...

ศซบ.31/2551 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตามโครงการงานก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ภายในเคหะชุมชนคลองเตย,บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 1 และบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ชน.4 พ.ร.บ.ปี 255

03 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...

ศซบ.25/2551 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยาม และงานจัดทำกันสาดบริเวณหัวท้ายอาคารแฟลต ตามโครงการงานก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชน โครงการเอื้ออาทรนนทบุรี และเอื้ออาทรสายไหม (ชน.2) พ.ร.บ.ปี 2550 (เพ

03 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...