ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 12,114 รายการที่เกี่ยวข้อง

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชน เคหะชุมชนห้วยขวาง (ชน.3)พ.ร.บ.ปี 2551

18 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชน ตามโครงการงานก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคเขตดอนเมือง (ชน.2) พ.ร.บ. ปี 2551

11 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชน เคหะชุมชนบ่อนไก่(ชน.4) พ.ร.บ. ปี 2551

11 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...

พด.(ป)๐๓๔/๕๑ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุด ระยะ 2 (e-Auction)

11 เม.ย. 2551

อ่านต่อ...