ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 12,046 รายการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 138 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ปบ.๖๖/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี) ชช.๔ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแฟลต ๔ ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการอาคารเช่า จังหวัดมหาสารคาม (งบอุดหนุนปี 2563)

17 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...