ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 12,046 รายการที่เกี่ยวข้อง

ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1, ระยะ 1 ส่วน 2 และ ระยะ 2 งบ พ.ร.บ.ปี 2563 (เหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1, ระยะ 1 ส่วน 2 และ ระยะ 2 งบ พ.ร.บ.ปี 2563 (เหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศสอบ

16 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ปบ.๖๓/๒/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนสุรินทร์ และบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...