ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 12,046 รายการที่เกี่ยวข้อง

ปบ.๗๔/๒๕๖๓ ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (กระแสบน) งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๓ (เหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (กระแสบน) งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๓ (เหลือจ่าย)

15 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ปบ.๗๓/๒๕๖๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ระยะ ๑, ๓, ๔ (อาคารเช่า) (งบกฎกระทรวงปี ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ปบ.๗๓/๒๕๖๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ระยะ ๑, ๓, ๔ (อาคารเช่า) (งบกฎกระทรวงปี ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...