ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 11,886 รายการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง (EIS) ส่วนติดตามผลการดำเนินงาน IPA/Action Plan ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ปบ.๕๑/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า และอื่นๆ ภายในโครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนปราจีนบุรี ๒ (งบอุดหนุนปี ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 ก.ค. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริหารชุมชน (อาคารแนวราบ) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1,2 และ 3 จำนวน 410 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มิ.ย. 2563

อ่านต่อ...

ร่างประกาศฯ พก.๓ - ๐๒/๒๕๖๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมสูง ๓ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดหนองบัวลำภู (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มิ.ย. 2563

อ่านต่อ...