ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 12,046 รายการที่เกี่ยวข้อง

พด.(ย)005/64 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง (ทรงสูง) จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

​พด.(ย)005/64

15 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศ เลขที่ พด.(ย)004/64 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดโครงการเคหะชุมชนนครราชสีมา ระยะ 4-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เลขที่ พด.(ย)004/64 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดโครงการเคหะชุมชนนครราชสีมา ระยะ 4-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการตลาด โฉนดเลขที่ 15790 เนื้อที่ประมาณ 0-3-11.2 ไร่ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) (ตามประกาศฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562)

14 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...