ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 11,886 รายการที่เกี่ยวข้อง

ร่างประกาศฯ พก.๓ - ๐๒/๒๕๖๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมสูง ๓ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดหนองบัวลำภู (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มิ.ย. 2563

อ่านต่อ...

พก.๑-๐๒/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแฟลต ๔ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มิตรไมตรี ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มิ.ย. 2563

อ่านต่อ...

พก.๓-๐๓/๒๕๖๓ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน รายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ท่าเจ้าสนุก) ระยะที่ ๑ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

29 มิ.ย. 2563

อ่านต่อ...

พก.๓-๐๓/๒๕๖๓ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน รายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ท่าเจ้าสนุก) ระยะที่ ๑ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

29 มิ.ย. 2563

อ่านต่อ...