ผลการค้นหา "โครงการ" พบจำนวน 18,429 รายการที่เกี่ยวข้อง

ราคากลางงานจ้างบริหารจัดการโซเชียลมีเดียพร้อมออกแบบ จัดทำภาพประกอบ และเนื้อหา เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ บทความ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเปิดขายโครงการฯ กิจกรรม ของการเคหะแห่งชาติ เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

21 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ราคากลางงานจ้างบริหารจัดการโซเชียลมีเดียพร้อมออกแบบ จัดทำภาพประกอบ และเนื้อหา เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ บทความ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเปิดขายโครงการฯ กิจกรรม ของการเคหะแห่งชาติ เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

21 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ โครงการประชานิเวศน์ ๑ งบสำรองกรณีจำเป็นและเร่งด่วนปี ๒๕๖๓

21 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ โครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่ 12 ชั้น (ก.1,ก.2,ช.2 และช.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...