ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 12,046 รายการที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่ 52 กคช..ให้เอกชนประกวดราคาได้สิทธิเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนโครงการจังหวัดพะเยา

05 มี.ค. 2561

อ่านต่อ...