ผลการค้นหา "บริการ" พบจำนวน 2,168 รายการที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริการออนไลน์ (NHA-Service)

ระบบบริการออนไลน์ (NHA-Service) เพื่อบริการลูกค้าของการเคหะแห่งชาติในการชำระค่าบริการ ค่าเช่า เช่าซื้อ ฯลฯ รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นในการชำระเงิน ค้ำประกัน ฯลฯ

: บริการ หลังการขาย ออนไลน์ nha service

24 เม.ย. 2562

อ่านต่อ...

ระบบภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัย

เป็นระบบให้บริการข้อมูล 3 ฐาน ประกอบด้วยชุมชนผู้มีรายได้น้อย โครงการภาครัฐการเคหะแห่งชาติ โครงการภาคเอกชน โดยให้บริการข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และรายงาน

: gis ภูมิสารสนเทศ แผนที่

25 เม.ย. 2562

อ่านต่อ...